Reportage

Celsa Nordic satsar på cirkulära samarbeten 

Celsa Nordic har arbetat strategiskt för att minska sitt klimatavtryck, bland annat genom att sänka sina utsläpp och öka användningen av restprodukter från tillverkningen. - Vi har gjort stora investeringar i forskning, utveckling och innovation för att minska vår klimatpåverkan, säger Susanne Nævermo-Sand, hållbarhetschef på Celsa Nordic. 
Leo Holmgren-Recht

3D-entreprenör vill förändra byggbranschen

3D-tekniken möjliggör nya sätt att gjuta i betong, bland annat kan rundande former som till exempel pelare av olika slag enkelt göras. - Vi håller på att förändra byggbranschen, säger 3D-entreprenören Tobias v. Haslingen.
Anna Rennéus Guthrie

Betonghus klarar sig bäst vid bortkoppling från elnätet

Betongen har många fördelar som byggmaterial, inte minst i tider som dessa. Om det blir aktuellt att frånkoppla fastigheter från elnätet så är det de tyngsta stommarna som kommer klara sig bäst. Det menar Robert Larsson, projektledare vid Cementas forsknings- och utvecklingsavdelning.
Anna Rennéus Guthrie

Thomas Betong utmanar med vulkanaska i betong

Betongtillverkaren Thomas Betong kan bli först ut i Sverige med att använda vulkanaska i betong.  - Vi utmanar standarden, säger företagets Forsknings och utvecklingschef Ingemar Löfgren.
Anna Rennéus Guthrie

Världsunik spännlina ger miljövänligt avtryck

Hjulsbro Steel utanför Linköping har skapat en spännlina som minskar klimatavtrycken med minst 50 procent. Spännlina används till exempel i järnvägsslipers av betong samt i betongkonstruktioner vid brobyggen..
Agne Hörnestig

Först med certifiering av Concrete Sustainability Council

Som första företag i Sverige har Betongindustri fått flera av sina betongfabriker certifierade av Concrete Sustainability Council (CSC). Certifieringen visar att verksamheten lever upp till fastställda krav inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Leo Holmgren-Recht

Allt fler väljer klimatförbättrad betong

Abetong lanserade nyligen den andra generationen av sin biobetong med lägre klimatavtryck. Företaget märker hur allt fler kunder efterfrågar klimatförbättrad betong till sina byggprojekt. Ett av de senaste exemplen är kvarteret Mjölner i Växjö som uppförs av Lansa Fastigheter.
Leo Holmgren-Recht