De senaste sex åren har Tobias v. Haslingen haft mycket att göra. Den allra första tiden med 3D-utskrift var mest ett kvällsprojekt men sedan 2018 har det varit både dagar och kvällar som vikts åt tekniken som är nästa generations byggande.

– Vi håller på att förändra byggbranschen, konstaterar Tobias v. Haslingen.

Tobias är civilingenjör i teknisk fysik och har knutit till sig ingenjörer, problemlösare och projektledare liksom en prototypverkstad i ConcretePrint. Ett samarbete med Betongindustri som ingår i Heidelberg Cement har varit avgörande för det lilla startup-företagets arbete berättar han. Genom industribolaget har de fått tillgång till mark och laboratorium som varit nödvändigt för att ta idéerna vidare till praktiskt utförande.  

Svårt att få riskkapital

Tobias v. Haslingen som själv har en bakgrund som ingenjör, forskare och entreprenör, bedömer att förändringsbenägenheten är låg när man har svårt att se effekterna av innovation för projekt som är i tidig fas vilket ”3D-printingen” är. Trots det menar Tobias att han har fått uppmuntran från betongbranschen även om jakten på riskkapital har visat sig vara en utmaning.

Materialet lämpar sig väl för 3D-printing

Betong med sina speciella egenskaper gör det på ett sätt lätt att skriva ut med en 3D-skrivare även om det är hårfint att hitta den perfekta balansen mellan flytande och fast form när vi väl skriver ut, beskriver han.

3D-printern gör det möjligt att forma på sätt som är svårt med traditionell gjutning. Det innebär dels att man till exempel kan skapa sådant som bropelare som har mycket rundande former liksom tekniken gör att man kan minska den mängd betong som används.

Det krävs alltså mindre material då det är lättare att uppskatta vad som kommer att gå åt.

Det första stora delmålet att skriva ut ett Attefallshus i betong uppnådde Tobias v. Haslingen och medarbetarna bara häromåret. Fullt utrustade och bobara finns de nu på marknaden och utgör ett komplement till det befintliga Attefallshusutbudet.

Delmålet att skriva ut ett Attefallshus i betong uppnådde Tobias v. Haslingen och sina medarbetare häromåret.

Från Attefall till villor i betong

Men drömmen om att kunna skriva ut fullskaliga hus lever vidare och är det som driver teamet framåt.  

Enligt Tobias v. Haslingen själv är det inte främst tekniken som står i vägen för att kunna realisera nästa steg, utan brist på mark som håller tillbaka entreprenören och hans team. 

– Vi skulle helst vilja skriva ut fullskaliga villor, men vi har börjat med Attefallshus. Nu behövs en tomt stor nog för att kunna skriva ut 100–200 kvadratmeter väggar på för att kunna fortsätta driva teknikutvecklingen. Gärna i Stockholmsområdet då vi verkar där, tillägger Tobias v. Haslingen.

Själva utskriften av ett fullskaligt hus tar inte i sammanhanget särskilt lång tid. En våning kan skrivas ut på endast ett till två dygn inklusive invändiga väggar, uppger Tobias v. Haslingen och pekar på att det därmed är ett effektivt byggsätt som sparar tid i byggprocesser. 

När väl 3D-utskrift får sitt stora genomslag på marknaden tror företaget att man kan minska byggkostnader med en tredjedel, enligt de studier som de själva gjort.

Nu behövs en tomt stor nog för att kunna skriva ut 100 – 200 kvadratmeter väggar

– Vi skulle helst vilja skriva ut fullskaliga villor, men vi har börjat med Attefallshus. Nu behövs en tomt stor nog för att kunna skriva ut 100–200 kvadratmeter väggar på, för att kunna fortsätta driva teknikutvecklingen, säger entreprenören Tobias v. Haslingen.