Celsa Nordic är Nordens ledande leverantör av armeringsstål till byggnader och anläggningar. Tillverkningen är 100 procent skrotbaserad och sker hos Celsa Armeringsstål som har ett eget stål- och valsverk i Mo i Rana, Norge. Totalt återvinner Celsa Nordic cirka 900 000 ton nordiskt järnskrot varje år, vilket smälts i ljusbågsugnar drivna av fossilfri vattenkraft. 

Hur kan betong- och armeringsföretag samverka för minskad klimatpåverkan?  

– Vi har gjort stora investeringar i forskning, utveckling och innovation för att minska vår klimatpåverkan. För att ta nästa steg har vi startat projektet Cirkulärt samarbete för en cirkulär framtid, där vi eftersträvar cirkulära värdekedjor i samarbete med leverantörer, kunder och partners. Vi letar efter varje möjlighet till samarbete som kan föra oss närmare vårt mål att bli klimatpositiva år 2050, säger Susanne Nævermo-Sand, hållbarhetschef på Celsa Nordic. 

Vad innebär cirkulära samarbeten, har ni något exempel? 

– Vårt stålverk ligger i ett industriområde där den enes avfall är den andres resurs. Detta gäller till exempel vår användning av kolmonoxid, som är en biprodukt från ett grannföretag. Samtidigt generar vår produktion användbara restprodukter i form av slagg, glödskal och zinkstoft med mera. Totalt säljer eller återanvänder vi 95 procent av biprodukterna som bildas på anläggningen i Mo i Rana. Vår spillvärme används för att värma upp stadens offentliga byggnader, gator, pooler och bostäder. 

Berätta om era planer på att ersätta fossila bränslen med grön vätgas!  

– Under de senaste fem åren har vi samarbetat med energibolaget Statkraft för att utveckla en komplett värdekedja för grön vätgas till industriell användning. Projektet kallas Hydrogen Hub Mo och kommer att innebära att vi kan ersätta det sista fossila bränslet i vår produktion med grön vätgas. 

– Statkraft kommer att etablera en elektrolysanläggning för vätgasproduktion, där Celsa Armeringsstål blir den första och största kunden. Vår nuvarande valsugn drivs delvis med fossila bränslen, vilket innebär att den står för cirka 60 procent av våra scope 1-utsläpp (60 000 ton koldioxid). Därför håller vi på att utveckla en ny valsugn som kan använda vätgas som en 100-procentig energikälla. Vår investering överstiger 300 miljoner norska kronor och möjliggör för oss att producera ännu grönare stål i framtiden.

Vi har gjort stora investeringar i forskning, utveckling och innovation för att minska vår klimatpåverkan

– Vi letar efter varje möjlighet till samarbete som kan föra oss närmare vårt mål att bli klimatpositiva år 2050, säger Susanne Nævermo-Sand, hållbarhetschef på Celsa Nordic. Foto: Celsa Nordic