Som första företag i Sverige har Betongindustri fått flera av sina betongfabriker certifierade av Concrete Sustainability Council (CSC). Certifieringen visar att verksamheten lever upp till fastställda krav inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Concrete Sustainability Council är ett globalt certifieringssystem som ska främja hållbar betongtillverkning och möjliggöra välgrundade beslut i byggandet. I det här fallet certifieras inte företag eller projekt, utan produktionsanläggningar. Betongindustri har certifierat sina fem största fabriker i Malmö, Jönköping, Stockholm och Gävle på nivån silver.

Varför har ni certifierat era fabriker?

– Vår koncern (Heidelberg Materials) har många certifierade anläggningar runt om i världen, nu var det Sveriges tur. CSC-certifieringen är en trygghet för våra kunder som dessutom vägs in när man bygger enligt BREEAM eller LEED. Den visar att vi är ansvarsfulla och proaktiva på många områden. Till exempel genom att använda returbetong för att tillverka betongblock och som ballast i ny betong, säger Ebba Örwall Lovén, hållbarhetschef på Heidelberg Materials Sweden.

Certifieringens omfattning

Certifieringen omfattar en rad kriterier inom olika områden. Till att börja med ska verksamheten följa juridiska och etiska krav, mänskliga rättigheter samt använda spårbara material. Vidare krävs hållbara inköp samt ledningssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Miljöpåverkan ska mätas och redovisas genom livscykelanalyser och EPD:er. Andra faktorer som bedöms är bland annat energieffektivisering, utsläpp, användning av returbetong samt logistik och transporter. Företaget ska anlita lokala underleverantörer, följa en uppförandekod och arbeta med innovation. Sist men inte minst ska man ha god kontakt med lokalsamhället, erkänna fackliga rättigheter samt värna om arbetsmiljö och säkerhet.

Vad var den största utmaningen?

– Certifieringen ställer väldigt höga krav på dokumentation. Allt ska dokumenteras med intyg och bilder. Det krävdes en noggrann kartläggning av vårt eget hållbarhetsarbete, vilket varit nyttigt och stärker oss i utvecklingen framåt.

Vad blir nästa steg?

­– Vår ambition är att certifiera fler fabriker. Vi vill också öka kunskapen om klimatförbättrad betong, där vi i kombination med digitala verktyg kan minska byggandets klimatpåverkan.

Läs mer om Concrete Sustainability Council på https://csc.eco/

I kombination med digitala verktyg kan vi minska byggandets klimatpåverkan

– Vår koncern har många certifierade anläggningar runt om i världen, nu var det Sveriges tur, säger Ebba Örwall Löven, hållbarhetschef Heidelberg Material. Foto: Emma Sjöberg.