Hjulsbro Steel utanför Linköping har skapat en spännlina som minskar klimatavtrycken med minst 50 procent. Spännlina används till exempel i järnvägsslipers av betong samt i betongkonstruktioner vid brobyggen. – Såvitt jag vet är vi ensamma i världen om denna produkt, säger Joachim Törnfeldt, kvalitets- och miljöchef.

Spännlinan finns i dimensionerna tre och sjutrådig. Den tretrådiga används för ingjutning i betongslipers som bär upp järnvägsrälsen.

Den sjutrådiga används både till prefabricerade betongelement, efterspänning av broar och viadukter med mera. Spännlinan spänns till rätt kraft med hjälp av maskinell utrustning varefter betongen gjuts runt om. Efter gjutningen kapas sedan betongelementet i avsedd längd.

Den gemensamma faktorn är att kraften som spännlinan ger ökar böjhållfastheten i betongelementet.

Omfattande dokumentation

Stålproduktion har historiskt sett lett till stora utsläpp av koldioxid. Genom att bland annat använda återvunnet stål och förnyelsebar energi har dessa avtryck minskats rejält.

Det var under 2020 som tankarna tog fart ordentligt på en miljövänlig spännlina. Först gällde det att hitta leverantörer och stålverk för råvaran. Mycket jobb krävdes sedan för dokumentationen i fallet, det vill säga att stålet skulle bestå av minst 70 procent återvunnet stål och enbart producerat med förnyelsebar energi. Det skulle sammantaget leda till minst 50 procents reducering av koldioxidutsläpp jämfört med konventionella spännlinor. Dessutom fick det inte vara några kvalitetsskillnader mellan de två olika typerna av spännlina.

– Alla intyg som behövs verkställs av tredje part. Det är ingenting som vare sig vi eller stålverket har formulerat, förklarar Joachim Törnfeldt, kvalitets- och miljöchef vid företaget.

Nyligen var det försäljningspremiär för GreenStrand, den nya linan. 35 ton lastades på bil för att köras till kund som tillverkar järnvägsslipers.

Hjulsbro Steel har steg för steg kommit allt närmare en klimatneutral förädling och det mest synbara i år blir när den stora solcellsanläggningen på fabriken tas i bruk

Världsunik produkt

– Såvitt jag vet är vi ensamma i både Sverige och världen om den miljövänliga spännlinan. Produkten ligger helt rätt i tiden eftersom Trafikverket i vissa upphandlingar kräver svar på koldioxidutsläppet från järnvägsslipers.

– Vi tror verkligen på den här produkten och kunderna har redan visat stort intresse.

Fabrikens historia har rymt både konkurs, två bränder och många ägarbyten. I dag ägs Hjulsbro Steel av ett holländskt investmentbolag –  Under årens lopp har en mycket stor kompetens och utvecklingspotential byggts upp bland de anställda. Det gör också att vi känner stor frihet under ansvar från ägarna, summerar kvalitets- och miljöchefen.

Produkten ligger helt rätt i tiden eftersom Trafikverket i vissa upphandlingar kräver svar på koldioxidutsläppet från järnvägsslipers.

– Behoven ökar av tretrådig spännlina till järnvägsslipers och därför planerar vi en ny produktionshall för ändamålet, säger Joachim Törnfeldt, kvalitets- och miljöchef. Foto: Satu Knape, Fotograf Satu AB.