Malin Löfsjögård, vd för Svensk betong, är upprörd. – Energi- och näringsministern ska inte gå ut och lovorda enbart trä som miljövänligt byggmaterial. Regeringen måste snarast besluta om en långsiktig materialneutral strategi ur ett livscykelperspektiv, säger Löfsjögård.

Bakgrunden utgörs av energi- och näringsminister Ebba Busch tal i november 2022 vid evenemanget Into the Woods, en del av initiativet Ett nytt europeiskt Bauhus. Mötet hölls i finländska Esbo.

Busch talade om skogsbruk och användning av skogsbaserade produkter som en nyckelprioritering för grön omställning. Vidare att modernt industrialiserat byggande med trä var ett utmärkt exempel som byggmaterial och att det gav dubbla klimatfördelar:

Dels att kol lagras i byggnaden och dels att det blir mindre koldioxidutsläpp från fossilbaserade material.

– Generellt sett finns inga vetenskapliga bevis för att ett byggmaterial är bättre än något annat. Det finns många faktorer att ta hänsyn till som teknikkrav, brandhållfasthet, koldioxidavtryck och kostnader, säger Malin Löfsjögård.

Ska skapa förutsättningar

– Politiken ska inte styra val av byggmaterial utan istället ge förutsättningar för långsiktigt hållbart byggande med rätt material på rätt plats. Tänk dig vad som skulle hända om politiken, i stället för läkaren, bestämde om bästa behandling och medicin för patienten!

Löfsjögård berättar att flera kommuner har särskilda träbyggnadsstrategier. Hon menar bestämt att en sådan inställning leder till osund konkurrens med risk för ökade byggkostnader, minskade innovationer och att de hållbarhetsvinster som skrivits ned på pränt, i stället leder till hållbarhetsförluster.

– Ett övergripande perspektiv är viktigt och samtidigt kunna se till varje projekts unika krav och förutsättningar. Utifrån det gäller det att finna den optimala lösningen för hela konstruktionen i ett livscykelperspektiv.

Betong var i särklass

I Helsingborg skulle klimatsmarta hyresrätter uppföras i pilotprojektet Kungsörnen, som initialt detaljstyrdes med inriktning på en trästomme. Men det blev inget bygge i trä utan i betong. Lägre klimatavtryck och pris kunde nås genom optimerad betongsammansättning och alternativa bindemedel. Detta tack vare platsgjuten stomme med klimatförbättrad betong.

– En materialneutral byggstrategi är därför oerhört viktig för byggandet i Sverige. Ebba Busch är också hjärtligt välkommen att tala om betongens fördelar vid ett branschmöte hos oss, hälsar Malin Löfsjögård.

Vad skulle hända om politiken, istället för läkaren, bestämde om bästa behandling för patienten?

– Politiken ska inte styra val av byggmaterial utan istället ge förutsättningar för långsiktigt hållbart byggande med rätt material på rätt plats, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.