Sara Löfgren, regionchef betong Skanska Industrial Solutions AB, har jobbat på Skanska i mer än tjugo år. Under dessa år har byggindustrin utvecklats – och Sara själv med den. 

Men trots det så är betongen fortfarande en relativt ny bekantskap, menar hon och syftar på den i sammanhanget nyare rollen som ansvarig chef för betongtillverkning sedan dryga två år tillbaka. 

Sara Löfgren beskriver hur branschen och hela industrin nu befinner sig i en omvälvande tid där det ekonomiska läget och prisökningar pressar företagen samtidigt som den gröna omställningen ställer krav på kontinuerligt utvecklingsarbete.  

Den gröna omställningen är något som Sara Löfgren ser som självklart att fokus kommer fortsätta att ligga på, men hon spår också att mångfaldsarbete och framtidsanpassad teknik kommer vara avgörande för företagets framgångar framåt. 

Vi har utrymme att utforma och göra aktiva val för att minska Skanskas klimatavtryck

Sara löfgren

– Skanska har som ambition att ta en ledarroll i branschen vad det gäller klimatomställningen och då måste vi aktivt jobba med våra största utsläppskällor, där Betong är en av dessa. Vi har sedan många år tillbaka utvecklat betongsorter med betydligt lägre klimatpåverkan och förra året tredubblade vi vår produktion av dessa. 

Siktar på 100 procent klimatförbättrad betong

Inte sällan är det företagen som driver framåt och behöver ta ansvaret också för att få med sig kunder på omställningsprocessen. Som en stor aktör som Skanska finns det alla möjligheter att påverka utvecklingen på området och sikta mot 100 procent klimatförbättrad betong.  

– När vi köper mark själva, förbereder den och bygger nytt med egen producerad betong, ja då har vi verkligen utrymme att utforma och göra aktiva val för att minska hela Skanskas klimatavtryck, konstaterar Sara Löfgren. 

Sara Löfgren liknar det arbete som Skanska gjort vid snöplogens, när det nu finns upparbetade spår hoppas hon på att det kommer gå fortare i stort för omställningen i industrin. De gemensamma färdplanerna som Fossilfritt Sverige tillsammans med branschen arbetat fram har gjort att företagen kunnat hålla tempot och målet i sikte, vilket varit avgörande för att behålla fokuset tydligt över tid, menar hon.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad. Vill du diskutera ämnet med andra byggare? Logga in på vårt Forum.


Utmaning att stärka attraktiviteten

Sara Löfgren menar att en annan stor utmaning för branschen handlar om att stärka attraktiviteten för industrin hos en större del av befolkningen och särskilt nästa generation. 

– Det finns en föråldrad bild av byggindustrin och inte minst kring betongen.  

Det märks, menar Sara Löfgren, i den homogena yrkeskåren. 

– Jag önskar att fler fick upp ögonen för hur fascinerande och utvecklande det kan vara att arbeta både i produktion som på tjänstemannasidan med betong. 

Så sent som i våras brottades hon och kollegorna med detta i en skarp rekryteringssituation, där hon med egna ögon såg kandidater som föll ifrån i processen när de upptäckte att det var betongproduktion som var aktuellt i den utlysta tjänsten. 

– Vi måste ta tag i detta på ett bredare plan, från hela branschens sida, konstaterar Sara Löfgren. 

– Träindustrin har länge fått både synas och höras på bästa sändningstid. Nu är det hög tid att betongen får en ”storytelling” som utmanar de fördomar som finns och ger en uppdaterad bild av hur vår industri ser ut och fungerar. 

När Sara Löfgren funderar kring hur nästa generation ska kunna lockas till det yrke hon själv har, resonerar hon kring hur traditionell tillverkning av betong fortfarande i mångt och mycket är ett hantverk snarare än digitaliserad tillverkningsindustri.

–Skanska har som ambition att ta en ledarroll i branschen vad det gäller klimatomställningen och då måste vi aktivt jobba med våra största utsläppskällor, där Betong är en av dessa, säger Sara Löfgren, regionchef betong Skanska Industrial Solutions AB.