Sedan tidigare har Riksbyggen ett krav på 10 procents klimatreduktion från betong och armering i nyproduktion, jämfört med branschstandard. Nu höjs kravet till 25 procent.

– Vi vill ligga i framkant inom den gröna omställningen och bidra till en ny standard på marknaden, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggens klimatmål är godkända av Science Based Target initiative (SBTi), som säkerställer att målen är vetenskapsbaserade och ligger i linje med Parisavtalet. Ett av målen är att minska utsläppen av växthusgaser från nyproducerade byggnader med 50 procent till år 2030, jämfört med 2020.

– Vi har erfarenhet av att använda klimatförbättrad betong och det har fungerat bra, både för ekonomi och produktion. Att ställa krav på de stora utsläppsposterna är ett steg i att halvera klimatavtrycket från vår nyproduktion till 2030.

Hållbara bostäder är också viktigt för kunderna:

– Privatpersoner som köper en bostadsrätt efterfrågar inte klimatförbättrad betong specifikt, däremot förväntar de sig att nya bostäder byggs och förvaltas hållbart. Men det är såklart också många andra faktorer som spelar roll för bostadsköparen.

Vi uppmanar beställare att skärpa sina klimatkrav för att påskynda omställningen

Johanna bjurskog, hållbarhetschef riksbyggen

Betongbranschen behöver möta efterfrågan

Riksbyggen bedömer att de höjda klimatkraven kan medföra en viss kostnadsökning inledningsvis i vissa projekt, men att den kommer jämnas ut genom mängdoptimering av betong och armering samt att välja rätt betongkvalitet till varje byggdel.

På sikt tror Johanna Bjurskog att klimatförbättrad betong kommer bli det nya normala:

– Vi vill uppmana fler beställare att skärpa sina klimatkrav för att påskynda omställningen. Om det finns en tydlig efterfrågan blir det naturligt för betongbranschen att öka sin produktionskapacitet för att säkerställa tillgången på klimatförbättrad betong.

Vad tycker du?

Delta i diskussionerna på vårt Forum, en exklusiv mötesplats för dig i byggbranschen.

Anslut dig till en gemenskap av passionerade byggare!

Till forumet

Efterlyser politisk handling

Johanna Bjurskog är tydlig med vad hon tycker politiken bör göra

– Vi hoppas att regeringen går vidare med Boverkets förslag om att införa gränsvärden i klimatdeklarationen för att minska klimatpåverkan vid nyproduktion. Vi vill också se ett grönt stöd till bostadsrättsföreningar som främjar energieffektivisering, klimatanpassning och omvandling av lokaler till bostäder.

– Vi har erfarenhet av att använda klimatförbättrad betong och det har fungerat bra, både för ekonomi och produktion. Att ställa krav på de stora utsläppsposterna är ett steg i att halvera klimatavtrycket från vår nyproduktion till 2030, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.