Karin Cedronius

Återbrukad betong i stor skala – snart en verklighet

I snart fyra år har RISE jobbat för att få fram en affärsmodell och verktyg för återbruk av betong. Nu är de snart i mål. Nyligen inleddes fas tre av projektet Återhus i samverkan med 15 kommersiella aktörer. Om två år är återbruksmarknaden i full gång, tror Katarina Malaga, professor och forskningschef på RISE.
Karin Cedronius