Redan 1935 startades Dahlgrens cementgjuteri med prefabricerade betongprodukter av John Dahlgren. 1973 grundade han sedan företaget Byggbetong. Johns barnbarn Håkan håller nu på att skola in den fjärde generationen i företaget med sönerna Ludvig och Gustav.  

För två år sedan förvärvade Byggbetong två betongfabriker i Umeå respektive Örnsköldsvik. Sedan tidigare finns fem betongfabriker plus Dahlgrens cementgjuteri. Totalt ger det jobb till cirka 70 årsanställda. I Umeå byggs ett nytt platskontor, en investering i storleksordningen 6 miljoner kronor. 

– Fokus ligger på att förbättra kvalité och prestanda. Många kunder tycker det är skönt att vi är en oberoende strategisk partner som står på egna ben, säger Ludvig Dahlgren. 

Han började i företaget 2021 efter att tidigare ha jobbat som teknisk specialist hos Skanska. Nu ansvarar han för verksamheten i Umeå och Örnsköldsvik men Ludvig håller också i Byggbetongs tekniska utvecklingsfrågor och hållbarhet. 

Vår prioritet är att höja kvaliteten och prestandan

Ludvig dahlgren, Byggbetong

Permanent utvecklingsfas

Företaget är inne i en expansiv fas och därmed blir det också fokus på ledning och organisation. I höstas anställdes Jan Åberg, tidigare chef på Skanska, som ny försäljningschef. I höstas anslöt också Ludvigs lillebror Gustav till Byggbetong som inköpschef efter att tidigare ha varit inköpare på Boliden.  

– Själv börjar jag väl bli lite grann av en gammal kuf i betongbranschen, fortsätter Ludvig, 33, med glimten i ögat. För några år sedan bodde han centralt i Stockholm men när familjebildningen började var det Skellefteå som drog det längsta strået. Och familjeföretaget. 

Han beskriver företaget som i en permanent utvecklingsfas sedan tio år tillbaka och den största utvecklingen har kommit under senare år. I dag ställs också andra krav än förr när det gäller begrepp som hållbarhet och hållbarhetskrav, bättre spårbarhet och digitalisering. 

Bostadsbrist

– Industrierna i Skellefteå går för högtryck inte minst efter att batterifabriken Northvolt etablerat sig här och det råder stor bostadsbrist. Ränteläget har, precis som i övriga landet, påverkat nysatsningar negativt.  

Det finns dock ytterligare en stor faktor i sammanhanget. 

I november 2023 klubbade kommunfullmäktige programmet Hållbart byggande i trä som är en vidareutveckling av kommunens träbyggnadsstrategi från 2014. Grundprincipen är att kommunkoncernen ska pröva om trästomme är bäst i alla kommunala byggnadskonstruktioner för utomhus- och inomhusmiljöer som gäller ny-, till- eller ombyggnationer på kommunens mark. Forum Betong belyste ämnet i stort i en serie artiklar från Skellefteå januari-maj 2023.   

Felicia Lundmark (S), dåvarande ordförande i bygg- och miljönämnden, berättade att programmet också handlade om riktlinjer för hållbart byggande som ska tillämpas vid privat exploatering av mark som kommunen erbjuder marknaden. Alltså ingen koppling per automatik till trä. Men Hans Andersson, förvaltningschef Samhällsbyggnad informerade vid samma tillfälle om att kommunen genom Mark och exploatering kan ställa krav på ett visst byggmaterial vid markanvisning. 

Fram till 2025 behöver Skellefteå 5000 nya bostäder, enligt prognos. Därefter kan det handla om cirka 1000 nya bostäder under några år. Ifjol växte kommunen med 2140 personer invånare, enligt pressmeddelande 11 mars 2024. 

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Klarar ni bostadsprognosen fram till 2025 med programmet Hållbart byggande i trä som utgångspunkt?

– Nej, det är oklart. 2022 – 2023 skulle minst 1000 lägenheter per år ha färdigställts, vi klarade av cirka 1600. Men jag ser ingen koppling till att programmet Hållbart byggande i trä och den strategin har inneburit försening i fallet. Den strategin ska användas för inspiration och inte utgöra tvång. Snarare är det ränteläget som gör att aktörer inte får ihop kalkylen, säger Annamaria Hedlund (S) nytillträdd ordförande i bygg- och miljönämnden. Tidigare nämndsordförande Felicia Lundmark fick nytt förvärvsarbete och det ledde till att hon lämnade bygg- och miljönämnden. Nu är hon ordförande i kommunfullmäktige. 

Annamaria Hedlund (S) är ordförande i bygg- och miljönämnden, Skellefteå. Foto: Patrick Degerman. 

Har kommunen uppfattningen att trä är bättre än betong ur brand-säkerhet och underhållssynpunkt? 

– Jättebra fråga. Ur hållbarhetssynpunkt har trä en lång tradition som byggmaterial i Skellefteå kommun, dessutom skapas många arbetstillfällen inom träsektorn. Därmed inte sagt att betong och andra material inte skulle kunna visa på god hållbarhet, svarar Annamaria Hedlund.

Enligt Hans Andersson kan kommunen genom Mark och exploatering ställa krav på visst byggmaterial vid markanvisning. Snedvrids inte konkurrensen då? 

– Den aktuella strategin ska inte användas som tvång utan lyfta fram träet som ett alternativ. Trä är bra men självklart finns det även andra byggmaterial. 

Vet du om att det finns klimatförbättrad betong som sänker koldioxidavtrycket med upp till 50 procent? 

– Jag vet att det finns klimatförbättrad betong och andra hållbara alternativ vid sidan av träet. Viktigast är att vi bygger hållbart, summerar Annamaria Hedlund. 

Ludvig Dahlgren suckar.

– Vi inom betongbranschen får aldrig riktigt vara med i matchen fast betongen är betydligt bättre än trä ur brand-  säkerhet- och underhållssynpunkt. Det är inte mycket att göra åt som läget är. 

Kurs om klimatförbättrad betong 

Så Dahlgrenarna gnetar på och vässar kundernas kompetens genom kurser om klimatförbättrad betong.  

– Kurserna har verkligen gett positiv feedback. Och kunderna tycker det är jätteintressant. Enkelt och okomplicerat där uppmuntran leder till större kunskap om utvecklingen på betongens materielområde, summerar Ludvig. 

”Gammelfarfar” skulle säkert vara jättestolt över den nya generationen som för företaget vidare in i framtiden. Alldeles oavsett kommunens riktlinjer på byggområdet. 

Håkan Dahlgren flankerad av sönerna Gustav, till vänster och Ludvig, till höger. Foto: Byggbetong.