Leo Holmgren-Recht

Så kan 3D-printing utveckla byggandet i betong

Petra Jenning, arkitekt och utvecklingschef på Fojab, har länge följt utvecklingen inom 3D-printing av betong. Hon ser flera möjligheter att använda tekniken för att utveckla byggandet, framför allt när det gäller funktionsintegrering i betongelement.
Leo Holmgren-Recht

Tidsfaktorn viktig när cementindustrin ställer om

Strax före årsskiftet ansökte Heidelberg Materials om ett 30-årigt miljötillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland. Parallellt pågår arbete med en tillståndsansökan för koldioxidinfångning (CCS), utbyggd kraftförsörjning och förberedande investeringar.
Leo Holmgren-Recht

Forskningsledare på RISE: “Allt fler hör av sig om AI”

Det finns stora möjligheter att optimera betongens egenskaper och användningsområden med hjälp av artificiell intelligens (AI). Företag som inte hänger med i utvecklingen riskerar att bli akterseglade. Det menar Olof Mogren, forskningsledare inom AI på RISE.
Leo Holmgren-Recht

Betong viktigt material för klimatanpassning

Professorn och betongforskaren Johan Silfwerbrand vid Kungliga Tekniska Högskolan har undersökt forskningsläget inom klimatanpassning av infrastruktur. I Sverige är höjd havsvattennivå och översvämningar de klimatförändringar som sannolikt kommer få störst påverkan på bebyggelse och infrastruktur.
Leo Holmgren-Recht

Riksbyggen höjer klimatkraven på betong

Hållbara bostäder är viktigt för kunderna. – Vi har erfarenhet av att använda klimatförbättrad betong och det har fungerat bra, både för ekonomi och produktion. Att ställa krav på de stora utsläppsposterna är ett steg i att halvera klimatavtrycket från vår nyproduktion till 2030. Privatpersoner som köper en bostadsrätt förväntar sig att nya bostäder byggs och förvaltas hållbart, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.
Leo Holmgren-Recht

Schwenk skalar upp produktion av nytt bindemedel

Schwenk Zement har tillsammans med Karlsruhe Institute of Technology (KIT) utvecklat ett nytt mineraliskt bindemedel, Celitement, som kan minska klimatpåverkan från betong. Nu pågår prover för att få ett produktgodkännande och investeringar för att skala upp produktionen. – Även om vi ännu inte har tagit fram en miljövarudeklaration (EPD) tyder mycket på att Celitement har ett klart lägre klimatavtryck jämfört med rent portlandcement, säger Urs Müller, teknisk chef på Schwenk Sverige.
Leo Holmgren-Recht

Stark start för Consolis gröna produktlinje

Företaget har utvecklat en certifierad produktlinje, Green Spine Line®, som innehåller prefabelement med lägre koldioxidavtryck. Det är ett viktigt steg på vägen mot företagets målsättning att kunna erbjuda klimatneutral betong inom en inte avlägsen framtid.
Leo Holmgren-Recht

Materialbrist och ökade byggkostnader hotar Skåne

Flera aktörer varnar nu för konsekvenserna om NCC tvingas att lägga ned sin ballastproduktion i Södra Sandby när tillståndet löper ut 2028. Det skulle sannolikt leda till materialbrist och stigande byggkostnader som dämpar tillväxten i sydvästra Skåne.
Leo Holmgren-Recht

De sätter standarden för framtidens betong

Den reviderade utgåvan av betongstandarden SS 137003 har blivit ett lyft för branschens klimatarbete, bland annat genom att öppna upp för en större andel alternativa bindemedel. Men standardisering är ett ständigt pågående arbete. Forum Betong har pratat med Markus Peterson, standardiseringsexpert på branschorganisationen Svensk Betong om aktuella nyheter och utvecklingen framåt.
Leo Holmgren-Recht

Betongtillverkare anpassar sig till ökade klimatkrav

Klimatomställningen i det svenska samhället och i övriga delar av världen driver på en ökad efterfrågan och utveckling av klimatförbättrad betong. Forum Betong har pratat med två betongtillverkare som märkt av och anpassat sina verksamheter till förändringen.
Leo Holmgren-Recht

Ballastförsörjning hotad i sydvästra Skåne

NCC har fått avslag på sin ansökan om förlängd och utökad bergtäkt i Södra Sandby. Beslutet riskerar att drabba ballastförsörjningen till betongtillverkning samt bygg- och infrastrukturprojekt i sydvästra Skåne genom ökade kostnader och högre klimatpåverkan.
Leo Holmgren-Recht

Celsa Nordic satsar på cirkulära samarbeten 

Celsa Nordic har arbetat strategiskt för att minska sitt klimatavtryck, bland annat genom att sänka sina utsläpp och öka användningen av restprodukter från tillverkningen. - Vi har gjort stora investeringar i forskning, utveckling och innovation för att minska vår klimatpåverkan, säger Susanne Nævermo-Sand, hållbarhetschef på Celsa Nordic. 
Leo Holmgren-Recht

Först med certifiering av Concrete Sustainability Council

Som första företag i Sverige har Betongindustri fått flera av sina betongfabriker certifierade av Concrete Sustainability Council (CSC). Certifieringen visar att verksamheten lever upp till fastställda krav inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Leo Holmgren-Recht

Allt fler väljer klimatförbättrad betong

Abetong lanserade nyligen den andra generationen av sin biobetong med lägre klimatavtryck. Företaget märker hur allt fler kunder efterfrågar klimatförbättrad betong till sina byggprojekt. Ett av de senaste exemplen är kvarteret Mjölner i Växjö som uppförs av Lansa Fastigheter.
Leo Holmgren-Recht