Agne Hörnestig

Klimatförbättrad betong hjälper JM ur lågkonjunkturen

Minskat klimatavtryck går som en grön tråd genom hela verksamheten hos JM, en av Nordens största bostadsutvecklare. – På sikt tror jag att klimatförbättrad betong blir ett argument i valet av bostad, bedömer Maria Sandell som är hållbarhetschef på JM.
Agne Hörnestig

Entreprenören som ger ”mönster” åt betong

Fredrik Player vinner ofta komplexa betongjobb där höga krav ställs på design och styrka. Till exempel specialgjutningar med unika gradänger och trappor i olika färger och miljöer. – Det finns inte två uppdrag som liknar varandra och det är den tjusande utmaningen med jobbet. En gång entreprenör, alltid entreprenör, säger Fredrik Player.
Agne Hörnestig

Miljöarbete drivmotor för LKAB Berg & Betong

LKAB Berg & Betong, helägt dotterbolag till gruvbolaget LKAB, är ett vinstdrivande konkurrensutsatt bolag där miljöarbetet är en drivmotor. – Vår vision är att få noll procent i koldioxidavtryck, säger Benjamin Krutrök, sektionschef för LKAB Berg & Betong.
Agne Hörnestig

Återvunnen ballast används i betongproduktion

Återvunnen ballast kan ge resurseffektiv beständig betong och minska klimatutsläppet. Det framgår av en rapport som nyligen presenterats av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Upp till 30 procent av ballasten kan ersättas med återvunnet material. – Inom hela byggbranschen ökar behovet av cirkularitet för att minska behoven av naturresurser. Det svenska målet är att 70 procent av allt rivningsavfall ska kunna återvinnas, säger Peter Martinsson, Swerock.
Agne Hörnestig

De jämför producenters klimatprestanda

De senaste åren har diskussionen tilltagit rejält om byggbranschens klimatavtryck. Klimatprestanda är ordet på allas läppar. CarlGustav Solutions är företaget som tar fram och jämför olika producenters klimatprestanda. – Vi har lagt upp en databas som visar leverantörernas olika klimatprestanda och det skiljer ganska mycket mellan dem. Ett bra beslutsunderlag är viktigt för kunderna oavsett vilket material det gäller säger företagets vd Carl-Johan Sahlström.
Agne Hörnestig

Arbetsmiljöverkets nya regelverk blir digitalt efter påverkansarbete

1 januari 2025 träder Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur i kraft. Regelverket har omarbetats i sin helhet och arbetet har pågått under lång tid. – Nu blir regelverket enklare att hantera, tidigare dubbletter är borttagna och det blir tydligare vem som har ansvar utifrån en beskriven situation, säger Karin Wadén, projektledare Arbetsmiljö och Digitalisering vid Svensk Betong.  
Agne Hörnestig

”Med böckerna om Bojan vill vi sprida kunskap om byggjobb”

Kompetensbristen i byggbranschen är akut, och det är många som försöker hitta en lösning på problematiken. En person som lyckas fånga den yngre målgruppen mer än någon annan är barnbokskaraktären Bojan som till dags datum har sålt närmare en halv miljon exemplar av sina böcker om byggjobb för målgruppen 3 - 10 år. - Med böckerna om Bojan vill vi sprida kunskap om byggjobb, säger författaren Johan Anderblad.
Agne Hörnestig

Biobetong skapar hållbarhet och ger lägre klimatavtryck  

Intresset är mycket stort för klimatförbättrad betong från Heidelberg Materials Precast Abetong. 2020 lanserades Biobetong där cement ersatts till viss del med masugnsslagg. Två år senare kom Biobetong II som sänkte klimatavtrycket 33 procent i jämförelse med branschorganisationen Svensk Betongs branschvärde.
Agne Hörnestig

Minskade utsläpp med framtidens maskiner

Swerock blev världsunikt när man i fjol beställde tolv hybriddrivna betongpumpar. - Hybriddrivna pumpar i kombination med eldrivna betongbilar är ett kanonrecept för klimatavtrycket och arbetsmiljön, säger Fredrik Hedlund, arbetschef på Swerock.
Agne Hörnestig

Samråd har inletts för CCS-anläggning på Gotland

Heidelberg Materials planerar för en fullskalig anläggning utan klimatavtryck 2030 vid cementfabriken i Slite. Samråd har inletts och prövning ska göras i mark- och miljödomstolen. – Utan Slitefabriken utsätter sig Sverige för stora risker, säger Meit Fohlin (S) regionstyrelsens ordförande på Gotland.
Agne Hörnestig

Bristande underhåll tvingar engelska elever till baracker

Elever i England och Wales måste undervisas i baracker under hösten. Den preventiva åtgärden vidtas på grund av bristande underhåll av byggmaterialet RAAC. – Deras betong är porös och lätt. Standardbetongen som vi använder i Sverige är tät och mer solid, säger Katarina Malaga, avdelningschef vid det statliga forskningsinstitutet RISE.
Agne Hörnestig

Högre brandrisk i modulhus av trä än i betong

Tre av fem våningsplan förstördes helt vid en brand i ett modulhus av trä i Malmö. Lyckligtvis kom ingen person till skada. – Om huset varit byggt i betong hade branden troligen inte spridit sig i samma omfattning i konstruktionen och mellan brandcellerna, säger Helena Klasson, brand- och riskingenjör vid Länsförsäkringar Norrbotten.
Agne Hörnestig

Thomas Betong når krav på halverad miljöpåverkan

En helt ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, ett oberoende forskningsinstitut, visar att platsgjuten betongstomme tillsammans med halvprefab produkter från Thomas Betong halverar betongens klimatpåverkan.
Agne Hörnestig

150 000 huvudspårsliprar till Malmbanan

Heidelberg Materials har vunnit upphandlingen av 150 000 huvudspårsliprar till Malmbanan. Affären är värd drygt 150 miljoner kronor. På en kilometer järnväg behövs 1666 sliprar.
Agne Hörnestig