Agne Hörnestig

Strängbetong pressade klimatavtrycket med 36 procent 

Med klimatförbättrad betong och klimatsmarta byggmetoder sänks koldioxidavtrycket 36 procent i bygget av bostadsprojekt Hestur, Stockholm.  Ett framgångsrecept mellan fastighetsbolaget ByggVesta som utvecklar och förvaltar bostäder samt Consolis Strängbetong som levererat klimatoptimerade betongelement med reducerad andel cement.
Agne Hörnestig
Illustration som visar bygget Hestur.

Ny märkning anger klimatpåverkan för Skanskas produkter

2018 lanserade Skanska sin klimatförbättrade gröna betong. Nu tar företaget nästa steg i hållbarhetsarbetet och lanserar en tydligare märkning för sina produkter. – Med procentoptimeringen tydligt angiven är det mindre risk för att missförstånd uppstår mellan säljare och kund. Vi ligger helt rätt i tiden, säger Sara Löfgren, regionchef Betong, Skanska.
Agne Hörnestig

Fossilfri ballastproduktion medveten strategi för Nybrogrus

2016 var sista året som Nybrogrus använde diesel och el från nordisk elmix i sin ballastproduktion. Fram till 2021 reducerades sedan produktionens klimatavtryck till 12–14 procent jämfört med nivån 2016. Detta blev möjligt genom en företagsstrategisk inriktning.
Agne Hörnestig

Korallrev i klimatförbättrad betong återskapar liv

Artificiella rev i klimatförbättrad betong ska hjälpa till att återskapa liv i Kosterhavet, norra Bohuslän. Till sommaren kommer reven att sänkas ned i havets djup. - Vi sökte ett långlivat material, inte någonting som skulle braka samman efter tio år, säger Susanna Strömberg, marinbiolog vid Göteborgs universitet.
Agne Hörnestig

ECO-Betong ny standard för Swerock

Swerock lämnar den gamla standardbetongen bakom sig. Nu är klimatförbättrad betong, ECO-Betong, ny standard. - Vi måste vara relevanta och visa för kunden att vi tar hållbarhet på största allvar, säger Viktor Sundberg, avdelningschef Swerock region syd.
Agne Hörnestig

Schwenks ambition – klimatneutral fabrik 2030

Inom ramen för projekt Catch 4 Climate (C4C) bygger Schwenk en demoanläggning vid fabriken i Mergelstetten, Tyskland. Anläggningen ska både kunna fånga in koldioxid för lagring men även för användning direkt vid produktion av syntetiskt bränsle. Så kallad Oxyfuelförbränning.
Agne Hörnestig

Mapeis CUBE-system ger tre starka ess

Ökad användning av tillsatsmedel och återvunnen ballast i betongproduktionen är en utmaning för betongindustrin. Mapeis CUBE-system ökar betongstabiliteten, öppethållandetiden och hållfastheten samtidigt som klimatpåverkan minskar.
Agne Hörnestig

Hybridväggen som förenar betong och trä

Precast Contiga har tillsammans med finska träjätten Metsä Wood utvecklat en ”hybridvägg” med Biobetong och laminerad träfaner. Vi försöker ta tillvara båda materialens respektive styrkor, säger Daniel Eriksson, divisionschef på Heidelberg Materials Precast Contiga.
Agne Hörnestig

Swerock minskade klimatavtrycket med 1300 ton

En vidareutveckling av traditionell betong kräver precision och kunskap. Vid projekt Olskroken, en del av Västlänken i Göteborg, minskade Swerock koldioxidutsläppet med över 1300 ton med hjälp av ECO-betong.
Agne Hörnestig

Försvarar trästomme i mottagningshus – trots kritik

Region Värmland har beslutat om en stor sjukhussatsning på totalt 7 miljarder kronor. Bland annat byggs ett mottagningshus för dagvård och öppen vård med trästomme. Regionsstyrelsens ordförande och fastighetschef känner sig trygga med beslutet, trots kritik från PTS Brukarråd Brand, Program för teknisk standard av vårdbyggnader, som är en del av det nationella nätverket PTS Forum.
Agne Hörnestig

Slottet som byggs med klimatförbättrad betong

Med originalritningar från 1600-talet byggs ett nytt slott med klimatförbättrad betong vid Torpa Stenhus, cirka 2,5 mil söder om Ulricehamn. - För kunden var betongens egenskaper mycket viktiga, säger Johan Kettil, Vd på företaget Tranemo Prefab.
Agne Hörnestig

Sveriges största projekt med klimatförbättrad betong

Bygget av ny centralstation i Göteborg är landets största byggprojekt med klimatförbättrad betong som sänker koldioxidutsläppen med cirka 45 procent. För att logistikflödet av betong ska fungera optimalt vid stora gjutningar rullar bilarna in med fem till tio minuters mellanrum.
Agne Hörnestig

Sjukhusbygge i trä oroar experter

– Byggmaterialet trä saknar tillräcklig robusthet vid brand för att användas i samhällsviktig verksamhet som sjukhus. Träbyggnader och träkonstruktioner i sammanhanget utgör ett problem. Det hävdar Malin Tindberg, brandingenjör, strateg för byggnadstekniskt brandskydd i Region Skåne och nationell ordförande för PTS Brukarråd Brand, ett riksomfattande nätverk för Sveriges regioner.
Agne Hörnestig

Inkluderande jargong med Sila Snacket

Det är aldrig för sent att lära om. Roger Nyback, ansvarig driftledare för Thomas Betong i Sunne, vet vad det handlar om. Han talar sig varm för initiativet Sila Snacket som innebär en mjukare och inkluderande yrkesjargong där alla kan vara sig själva.
Agne Hörnestig

BIO Recycle återanvänder betong som ballast

Heidelberg Materials tar ett steg in i en ny grön framtid. Med BIO Recycle återanvänds betong som ballast vid nytillverkning av betong. -Förutsättningarna för återbruk är goda med tanke på betongens fördelar som innebär god beständighet och lång livslängd, säger Jonas Axeling, marknadschef vid Heidelberg Materials Betong Sverige.
Agne Hörnestig