Anna Rennéus Guthrie

Hybridelement ger skjuts åt klimatarbetet 

Om kombinationen betong och trä görs på rätt sätt kan det innebära stora klimatvinster för samhället. Daniel Eriksson, Divisionschef på Heidelberg Materials Precast Contiga i Norrtälje, ser hur ”ett väldigt spännande område” växer fram i och med det ökade fokuset på minskad klimatpåverkan i byggbranschen.
Anna Rennéus Guthrie

”Det är ingen nackdel att vara kvinna idag”

Betongchef spår mer återbruk i framtiden. ”Ju tidigare vi kommer in i projekten desto mer kan vi påverka”. Hanna Josefsson tar snart över som Affärschef för Strängbetong i Mellansverige. Hållbarhetsresan har bara börjat och det är fler och mer samarbeten som kommer vara avgörande för hur snabb omställningen går, resonerar hon.
Anna Rennéus Guthrie

Skanska-chef: Dags för betongen att få ta plats

Snöplogen som banar väg för den gröna omställningen. Men som samtidigt kan göra mycket mer, inte minst för att säkra att intresset för betong lever kvar i kommande generationer. Så beskriver Sara Löfgren, chef för Skanskas betongtillverkning, företagets roll i hålbarhetsomställningen som pågår.
Anna Rennéus Guthrie

Stor del av bostadsbehovet kan täckas av återbruk

Ett EU-finansierat forskningsprojekt om återbruk visar tecken på att det finns mer av byggnader som kan återanvändas än man tidigare trott. – Det är en viktig bekräftelse på att återbruk är värt att satsa mer på, säger Erik Stenberg, lektor i arkitektur på Arkitekturskolan vid KTH.
Anna Rennéus Guthrie

Restprodukter ska sänka klimatavtrycket

Klimatomställningen som tagit fart får betongbranschen att sänka sitt klimatavtryck. Inte sällan handlar det om nya lösningar för att hitta sätt att tillvara ta restprodukter. Havreskal är en av dessa som nu testas i betong.
Anna Rennéus Guthrie

Långa tillståndsprocesser: ”hämmande för samhället”  

Under de senaste årtiondena har tillståndsprocesser tagit allt mer tid och kraft för många företagare. - Det har varit en skenande utveckling på omfattningen på tillståndsprövningen, säger Jonas Johansson som driver företaget Nybrogrus.
Anna Rennéus Guthrie

Nybyggnation kan ge fler skyddsrum

Omvärldsläget gör att behovet av skyddsrum kan öka framöver. Mindre skyddsrum i bostäder kommer troligen vara vanligare än tidigare storskaliga skyddsanläggningar.
Anna Rennéus Guthrie

Samverkan viktig för att nå klimatneutral byggbransch

Betongindustrin är mitt uppe i en omställningsprocess där många aktörer tar snabba kliv framåt och bland annat är med och utvecklar nya varianter av klimatförbättrad betong. Jonas Axeling, marknadschef på Heidelberg Materials Betong Sverige, tror att tävlingslust kan sporra klimatfokuset framåt: - Tillsammans kan vi höja ribban.
Anna Rennéus Guthrie

Betong avgörande när nya skyddsrum måste byggas

2002 byggdes det sista statligt finansierade skyddsrummet i Sverige. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har intresset för att bygga skyddsrum ökat. - Alla funderar kring var man ska ta vägen om det blir krig här, säger Jacob Holm, vd på Skyddsrumsspecialisten.
Anna Rennéus Guthrie

3D-entreprenör vill förändra byggbranschen

3D-tekniken möjliggör nya sätt att gjuta i betong, bland annat kan rundande former som till exempel pelare av olika slag enkelt göras. - Vi håller på att förändra byggbranschen, säger 3D-entreprenören Tobias v. Haslingen.
Anna Rennéus Guthrie

Trafikverket: ”Vi är beredda att betala bonus”

Klimatförbättrad betong gör ett allt tydligare avtryck inom betongbranschen. Om fler offentliga aktörer efterfrågar mer klimatförbättrad betong kan betongindustrin öka sin produktion av materialet. Men hur ser Trafikverket på sin roll i omställningen? – Om vi ställer för tuffa krav då hittar vi inga entreprenörer alls men å andra sidan om vi är för mesiga så driver vi heller inte på marknaden, säger Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket.
Anna Rennéus Guthrie